(0344) 600 104

Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Op nationale en erkende feestdagen is ons bureau gesloten.

Onze visie

De tendens is dat teveel mensen moeilijk overzicht kunnen houden over hun financiële situatie, de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, maar ook door alle steeds veranderende wet- en regelgeving niet meer weten hoe financiële zaken te regelen. Ervaring heeft inmiddels geleerd dat veel mensen vaak fiscale en sociale voorzieningen niet benutten, omdat deskundige hulp ontbreekt.

Graag biedt Motio budget en advies u de helpende hand. Dit loopt uiteen van een eenmalig budgetadvies tot het geheel overnemen van uw financiën. Motio budget en advies zoekt samen met u naar een structurele oplossing die het beste bij u past en voor u een gezonde financiële administratie oplevert. 

In alle gevallen dat u van de diensten van Motio budget en advies gebruik maakt, is er aandacht voor volledige benutting van de zogeheten inkomensaanvullende rechten. Dit betekent dat wij onderzoeken of u maximaal profiteert van zaken als toeslagen, belastingteruggave, bijzondere bijstand, en overige minimaregelingen die op u van toepassing zijn.  

 

Motio is beweging

Motio budget en advies is een gedreven praktijkgerichte organisatie met een maatschappelijke visie op de toekomst gericht.

Onze visie is dat iedereen gebruik moet kunnen maken van professionele hulp.
Het woord motivatie komt van het Latijnse motio en dat betekent ‘beweging’.
Bij motivatie gaat het dus om het in beweging zetten van mensen of beter nog, het bewegen van mensen in neutrale zin.

We omschrijven motivatie dan ook wel als het geheel van beweegredenen of motieven dat iemand op een zeker moment heeft. Het is niet makkelijk om te achterhalen waar iemands motivatie precies vandaan komt. 

Dezelfde motivatie bij één persoon kan in verschillende situaties tot verschillend gedrag leiden; en zo zijn er nog tal van combinaties mogelijk die er op duiden dat motivatie gecompliceerde materie is.

 

Vraag informatie of afspraak aan