(0344) 600 104

Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Op nationale en erkende feestdagen is ons bureau gesloten.

Wat kunt u van ons verwachten

 • De belangrijkste taak van een bewindvoerder is het beheren en beschermen van uw vermogen. Wij stellen gelijktijdig met het verzoek onder bewind stelling een Plan van Aanpak en in geval van problematische schulden een Aanvullend Plan van Aanpak op.
 • Er wordt een budgetplan aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten opgesteld. Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoeken wij wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in overleg met u maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. Uiteindelijk beslist de bewindvoerder maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen.
 • Uw schulden worden in kaart gebracht en zo nodig wordt u toegeleid naar de schuldhulpverlenende instantie van uw gemeente.

 

De belangrijkste werkzaamheden bestaan uit:

 • de betaling van de vaste lasten
 • het bewaken van uw inkomsten
 • het aanvragen van uitkeringen
 • behandeling en z.n. doorsturen van post
 • contacten met instellingen
 • afsluiten van verzekeringen
 • aanvragen kwijtscheldingen
 • aanvragen van toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag
 • belastingaangifte - box 1
 • jaarlijkse rekening en verantwoording over het gevoerde bewind

 

 

Vraag informatie of afspraak aan