Ma t/m do: 10.00 tot 12.00 uur  (0344) 600 104

Inkomensbeheer /  budgetbeheer

Inkomensbeheer en budgetbeheer Motio Budget en Advies

Inkomensbeheer is te kenmerken als alleen administrerend. De centrale doelstelling van inkomensbeheer is regelmaat in de betaling van uw vaste lasten te bieden. Hierdoor kunnen mogelijke schulden in de toekomst voorkomen worden. Als u schulden hebt is onder bewind stelling meestal een betere keuze.

 

Aanmelding en werkwijze

Motio budget en advies   

  • Na aanmelding (en telefonisch overleg) sturen wij u een intakeformulier toe.
  • Na ontvangst van het ingevulde intakeformulier en benodigde stukken plannen wij een afspraak voor een huisbezoek in.
  • Ook ontvangt u het reglement inkomensbeheer en ons klachtenformulier ter ondertekening.
  • Zo nodig maken wij een formulier met aanvullende afspraken toegespitst op uw persoonlijke/financiele situatie om voor u, en voor ons zaken zo duidelijk mogelijk te maken
  • Zo nodig volgt nog een telefonisch gesprek.

 

Motio budget en advies vraagt u voor het ondertekenen van een volmacht ten einde gerechtigd te zijn als derde voor u op te treden. 

N.B. Bij inkomensbeheer is het veelal niet mogelijk een beroep te doen op de bijzondere bijstand voor deze kosten

 

Tarieven voor Inkomensbeheer

Bekijk hier de tarieven 2020 Tarieven 2015 Inkomensbeheer

 

Vraag informatie of afspraak aan