Ma t/m do: 10.00 tot 12.00 uur  (0344) 600 104

Beschermingsbewind in combinatie met mentorschap of onder curatele stelling

Goede begeleiding bij persoonlijke en financiële beslissingen

 

Als je beschermingsbewind nodig hebt en/of onder curatele wordt gesteld, helpen we je met geldzaken, maar ook met de benodigde zorg. We zorgen voor de juiste financiële en persoonlijke begeleiding die helpt zo fijn en prettig mogelijk te leven.

 

Wij zijn dan officieel je curator. Een curator is een wettelijk vertegenwoordiger en beslist over alles rondom geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Iemand die onder curatele staat is niet handelingsbekwaam, maar kan alles uit handen geven.

 

De curator neemt besluiten, maar doet dit uiteraard in nauwe samenwerking met jou, jouw begeleiders, familie en andere betrokken zorgprofessionals. Als je nog niet beschikt over een persoonlijke zorgprofessional, kunnen we dit voor je regelen.

 

De kosten zijn geregeld door de overheid in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Als jouw inkomen te laag is, dan kun je een beroep op de bijzondere bijstand doen.

 

 

Hier wil ik meer over weten