Ma t/m do: 10.00 tot 12.00 uur  (0344) 600 104

Budgetadvies

Bijvoorbeeld: u wilt meer inzicht in uw inkomsten en uitgaven, bij trouwen of samenwonen,  of bij een inkomensterugval zoals bij werkloosheid. 

Inkomsten en uitgaven

Budgetadvies richt zich op het inzichtelijk maken van uw inkomsten en uitgaven. Ook wordt bezien of u maximaal gebruik maakt van de inkomensaanvullende rechten die er voor u zijn. Daarnaast brengt een budgetadvies mogelijke problemen op financieel gebied aan het licht. Uiteraard ontvangt u tips en adviezen die er toe kunnen bijdragen dat u binnen uw budget blijft.

Bij veranderende (gezin/relatie)omstandigheden is een aanpassing in uw financiële bestedingspatroon vaak noodzakelijk. Dit kan gebeuren bij bijvoorbeeld  langdurige ziekte, werkloosheid waarbij een terugval in inkomen een negatief gevolg is. 

Maar ook bij leuke aangelegenheden zoals huwelijk of samenwonen zijn er veel financiële gevolgen. Er moet veel worden geregeld, vaste lasten moeten worden verdeeld. Hoe verdeel je het inkomen en de kostenposten? Er zijn verschillende mogelijkheden om de financiële lasten en lusten te verdelen.

Motio budget en advies  kan hierin inzicht geven en helpen keuzes te maken teneinde een huishoudelijke kostenverdeling  te kiezen waarbij beide partners zich prettig voelen.

 

Verschillende vormen van budgetadvies

Een éénmalig budgetadvies

Bij een concreet vraagstuk dat u niet goed kunt oplossen? In één gesprek komt u weer op het goede spoor.

Een budgetadviestraject

Dit is van toepassing als u het overzicht van uw  privéadministratie hebt verloren. Motio budget en advies,  brengt dan uw financiële situatie in kaart. U krijgt van Motio budget en advies, een budgetanalyse, en tips om te besparen waarna u zelf aan de slag gaat. In een drietal gesprekken doorlopen we dit traject.

 

In gesprek 1

Uw financiële situatie wordt onder de loep genomen.

In gesprek 2

U ontvangt een budgetanalyse waarmee u aan de slag gaat.

In gesprek 3

Dit gesprek vindt ongeveer twee maanden na gesprek 2 plaats en staat in het teken van een terugblik. Ook bespreken we de huidige (aangepaste) financiële situatie.

 


Vraag informatie aan